Vuoden opinnäytetyökilpailu 2014

Tietoturva ry palkitsi syyskokouksessaan vuoden parhaina tietoturva-aiheisina opinnäytetöinä Aalto-yliopiston Olli Jarvan sekä Tampereen teknillisen yliopiston Riku Itäpuron opinnäytetyöt. Lisäksi Tietoturva ry myönsi kunniamaininnan Kirsi Sillanpään Vaasan yliopistoon tehdylle opinnäytetyölle. Kilpailu järjestettiin tänä vuonna viidettä kertaa.

Ylempien korkeakoulututkintojen sarjan parhaana palkittiin Olli Jarvan diplomityö, jossa kehitettiin malli älykkäästä vahvan tunnistamisen ratkaisusta. Työssä luotiin sopeutuva tunnistamisjärjestelmä, joka suojelee käyttäjätilejä eri tunnistamismekanismien avulla käyttäjän käyttöhistoriaan perustuen. Diplomityö tehtiin Aalto-yliopistossa ja se sai kiitettävän arvosanan.

Alempien korkeakoulututkintojen sarjan puolestaan voitti Riku Itäpuron kandidaatintyö, jossa tutkittiin nimipalvelujärjestelmän (DNS) ja varmenteiden turvallisuuden lisäämistä DNSSEC- ja DANE-tekniikoilla. Työssä luotiin prototyyppi, jonka avulla tutkittiin varmenteisiin liittyvien ongelmien ja haasteiden ratkomista edellä mainittujen teknologioiden keinoin. Opinnäytetyö tehtiin Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Tietoturva ry myönsi tänä vuonna lisäksi kunniamaininnan Kirsi Sillanpään pro gradu-tutkielmalle, joka käsittelee eri sukupolvien asenteita ja suhtautumista yksityisyyden suojaa kohtaan. Työ on kokonaisuudessaan laadukas, aihevalinta rohkea, ajankohtainen ja mielenkiintoinen sekä kysymyksenasettelu onnistunut.

Voittajien esitykset:

Olli Jarva - Intelligent two-factor authentication - Deciding authentication requirements using historical context data

Riku Itäpuro - Luottamuksen etsintä ja varmenteiden julkaisu DNSSECillä tai ilman

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Itapuro.pdf)Itäpuro - esitys 40 kB
Download this file (Jarva.pdf)Jarva - esitys 4450 kB