Vuoden opinnäytetyökilpailu 2013

Tietoturva ry palkitsi 14.11.2013 vuoden parhaina tietoturva-aiheisina opinnäytetöinä Aalto-yliopiston Patrik Nisénin ja Laurea-ammattikorkeakoulun Jyri Penttisen opinnäytetyöt. Nämä erittäin ajankohtaiset työt käsittelivät tietomurtojen ja kyber-rikosten tutkintaa sekä turvaluokitellun materiaalin käsittelyä eri päätelaitteilla. Kilpailu järjestettiin tänä vuonna neljättä kertaa.

Opinnäytetyökilpailun palkinnot jaettiinTietototurva ry:n syyskokouksessaan FinnSec-turvallisuusmessujen yhteydessä Helsingissä. Tietoturva ry:n hallituksen puheenjohtaja Juha Lappi toteaa voittaneista töistä: ”Palkitut opinnäytetyöt vastaavat jo mediassakin viime aikoina esillä olleiden uutisten puolesta todellisiin ja ajankohtaisiin tarpeisiin. Lisäksi voittaneissa töissä korostuu niiden käyttökelpoisuus, sillä molempia voidaan hyödyntää suoraan kohdeorganisaatioiden toiminnan tehostamisessa.”

Tiedekorkeakoulusarjan parhaana palkittiin Patrik Nisénin diplomityö tietomurtojen ja kyber-rikosten tutkinnan työkalun toteuttamisesta. Työssä kehitettiin ohjelmisto, joka helpottaa tietomurtojen tutkintaa, eli forensiikkaa, ja tähän liittyvää lokitiedon analysointia. Diplomityön aihe on erittäin ajankohtainen ja sen käyttöarvo suuri, sillä kehitetty ohjelmisto on toteutettu suoraan yritysmaailman tarpeita varten. Diplomityö tehtiin Aalto-yliopiston Tietotekniikan koulutusohjelmassa ja se sai kiitettävän arvosanan.

Ammattikorkeakoulusarjan puolestaan voitti Jyri Penttisen opinnäyte, joka pyrkii ratkaisemaan haasteita, jotka liittyvät eri tietoturvaluokan palveluympäristöjen käyttöön samalla päätelaitteella. Toteutetun ratkaisun avulla eri tasoista valtionhallinnon turvaluokiteltua tietoa voidaan turvallisesti ja lainmukaisesti käsitellä samalla päätelaitteella. Tämänkin opinnäytteen aihe on hyvin ajankohtainen ja sen käyttökelpoisuus on suuri – työn avulla on jo esimerkiksi saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä. Opinnäytetyö tehtiin Laurea-ammattikorkeakoulussa ja se arvioitiin erinomaiseksi.

Tietoturva ry:n vuodesta 2010 asti myöntämän palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita tekemään laadukkaita tietoturvaa käsitteleviä opinnäytetöitä ja näin edistää suomalaista tietoturvaosaamista, sekä lisäksi tehdä Tietoturva ry:n toimintaa tunnetuksi niin opiskelijoille kuin oppilaitoksille. Kilpailuun sai osallistua suomalaiseen korkeakouluun tai ammattikorkeakouluun tehdyllä tietoturva-aiheisella opinnäytetyöllä.

Materiaali