Vuoden opinnäytetyökilpailu 2012

Syyskokouksen yhteydessä Tietoturva ry palkitsi vuoden tietoturvaopinnäytetyöt. Yliopistosarjan parhaana palkittiin Tampereen teknillisen yliopiston Kim Paananen ja ammattikorkeakoulusarjassa Laurea-ammattikorkeakoulun Jarkko Karonen.

Vuoden tietoturvaopinnäytetyöt pureutuvat sähköverkkojen turvaamiseen ja organisaation tietosuojaan.

Yhteiskunnan kriittiseen infrastruktuuriin kuuluvat älykkäät sähköverkot voivat muodostaa merkittäviä tietoturvauhkia ja Kim Paanasen opinnäytetyö keskittyy nimenomaan automaation tietoturvallisuuden analysointiin. Automaatio- ja informaatioverkkoja pääaineenaan opiskellut Paananen on luonut erityisen tarkistuslistan, joka sisältää kymmenen parasta kriittistä tietoturvakontrollia tietoturvan parantamiseksi. Automaatioympäristöjä on myös kodeissa ohjaamassa esimerkiksi asunnon lämmitystä. Opinnäytetyön ohjeistusta voidaan soveltaa myös näihin kotiautomaatioympäristöihin.

Ammattikorkeakoulutyösarjan voittajan Jaakko Karosen työ puolestaan selvitti, miten tietosuojan voisi organisoida merkittävän kokoisessa suomalaisessa yrityksessä. Tietosuojan toteutumisen turvaaminen on merkittävä haaste tietoturvajohtamiselle.

Tietoa Paanasen työstä:
Linkki opinnäytetyöhön: Kim Paananen - Lopputyö (Linkki johtaa kirjaston sivulle, josta lopputyön voi ladata.)

Tietoa Karosen työstä:
Linkki opinnäytetyöhön: Jarkko Karonen - Lopputyö (Linkki johtaa kirjaston sivuille, joista lopputyön voi ladata.)