Vuoden opinnäytetyökilpailu 2011

Tietoturva ry on palkinnut vuoden parhaina tietoturva-aiheisina opinnäytetöinä yliopistosarjassa Aalto-yliopiston Lauri Kiisken ja ammattikorkeakoulusarjassa  Turun AMK:n Matti Laakson opinnäytetyöt.

Lauri Kiisken työssä "IP-based Penetration Testing Tools" vertailtiin verkkopohjaisen tunkeutumisen testaamiseen käytettäviä välineitä ja niiden ominaisuuksia. Työ on laadittu Aalto-yliopiston Teknillisessä korkeakoulussa ja sen valvojana on toiminut tietoliikenneohjelmistojen professori Tuomas Aura sekä ohjaajina dosentti Sasu Tarkoma ja diplomi-insinööri Liia Sarjakoski.

Palkintoraadin arvion mukaan Kiisken työ oli selkeä ja johdonmukainen insinöörityö, jossa kirjoittajan oma osuus työstä on suuri, vaikka työssä käytettiin yleisesti tunnettuja työkaluja ja haavoittuvuuksia. Palkinto myönnettiin työn selkeän tietoturvasisällön ja käytännöllisyyden vuoksi, opinnäytetyö on lisäksi saanut kiitettävän arvosanan.

Matti Laakson opinnäyte "PK-yrityksen tietoturvasuunnitelman laatiminen" laadittiin Turun ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa tietoliikenneyksikössä ja työn ohjaajana toimi yliopettaja Esko Vainikka. Työssä laadittiin ei-julkiselle toimeksiantajalle tietoturvaohjeistus, joka perustui alan normeihin ja hyviin käytäntöihin.

Palkintoraadin arvion mukaan Laakson työllä oli selkeä ja käytännöllinen rakenne sekä esitystapa. Työssä käytettiin tunnettuja kotimaisia lähteitä.

Tietoturva ry myöntää vuosittain opinnäytetyöpalkinnon parhaasta tietoturva-aiheisesta opinnäytetyöstä. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita laatimaan laadukkaita tietoturvaa käsitteleviä opinnäytetöitä ja näin edistää suomalaista tietoturvaosaamista. Palkittava työ voi olla varsinainen tietoturvatutkimus tai tietoturvan käyttöä käsittelevä tutkimus. Opinnäytetyön palkinnon saajaa valittaessa arvioidaan työn tietoturvasisältö, uutuusarvo ja käyttökelpoisuus, lisäksi arvosanan tulee lähtökohtaisesti olla kiitettävä tai erittäin hyvä.

Palkinnot luovutettiin Kiiskelle ja Laaksolle tänään Tietoturva ry:n sääntömääräisen syyskokouksen yhteydessä Helsingissä.